Najbolj brano
 
Zakon o javnem naročanju s komentarjem
Zakon o javnem naročanju s komentarjem

On-line priročnik Zakon o javnem naročanju s komentarjem vam prinaša strokovne informacije, ki jih morate poznati v zvezi z novim Zakonom o javnem naročanju.Poleg strokovnega komentarja vseh členov novega ZJN-3 vam je na voljo tudi primerjava novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) s prejšnjim (ZJN-2).

Pregledna struktura on-line priročnika vam omogoča hitro in enostavno razumevanje novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Vsak člen zakona je obogaten z lastnim strokovnim komentarjem, ki vam omogoča razumevanje vsake zakonske določbe posebej. V komentarju vsakega člena je namreč jasno navedeno, v katerem članu ZJN-3 so sedaj opredeljene določbe "starega člena" ZJN-2 ali ZJNVETPS. Avtorica komentarjev je Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav., z bogatimi izkušnjami iz slovenske prakse na področju javnega naročanja.

Dodana vrednost on-line priročnika je primerjava novega ZJN-3 s prejšnjim ZJN-2. Prečrtano besedilo posameznega člena ZJN-2 jasno pokaže, da je vsebina člena v novem zakonu spremenjena. Odebeljeno besedilo ZJN-3 na drugi strani pokaže, da je vsebina, ki je aktualna zdaj, spremenjena ali popolnoma nova. Avtorica primerjave novega in prejšnjega zakona je mag. Nataša Jeršič, specialistka za področje javnega naročanja.

Na enem mestuon-line priročnik Zakon o javnem naročanju s komentarjemzdružuje več kot240 komentarjev določb, ki urejajo področje javnega naročanja.

Do informacij v on-line priročniku lahko dostopatehitro in enostavno, preko drevesne strukture poglavij v kazalu ali s pomočjo naprednega iskalnika. V procesu iskanja lahko rezultate filtrirate glede na temo (npr. splošne določbe, izvedba javnega naročila).

Vsako poglavje ali podpoglavje v on-line priročniku je mogoče natisniti ali shraniti v arhiv priljubljenih besedil, do katerih želite pogosteje dostopati. Ko se zakonodaja spremeni, se on-line priročnik posodobi! O vsaki posodobitvi ste obveščeni po elektronski pošti.

Mihael Sket, strokovni urednik
Telefon: 01/434-56-07
E-pošta: mihael.sket@dashofer.si

On-line priročnik Zakon o javnem naročanju s komentarjem

Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.
Dunajska cesta 21
1000 Ljubljana
Brezplačna modra številka: 080 80 92

On-line priročnik Zakon o javnem naročanju s komentarjem, ISSN 2463-8838

Copyright 2016 by Dashöfer Holding, Ltd.
& Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Vse pravice, predvsem avtorske pravice, licenčne pravice in pravice industrijske lastnine so izključna last Dashöfer Holding, Ltd. in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Vse pravice so pridržane, predvsem pravica do razmnoževanja, distribucije in prevoda. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedana reprodukcija v kakršnikoli obliki (tisk, fotokopiranje, elektronske ali druge reprodukcijske oblike) in tudi shranjevanje, predelava ali širjenje z uporabo elektronskih off-line sistemov.