Najbolj brano
 
Naročilo produkta "Zakon o javnem naročanju s komentarjem"
Naročite Zakon o javnem naročanju s komentarjem za 12 mesecev po 150,00 EUR

Multilicence

Prosim, preberite pogoje uporabe On-line produktov spodaj. Uporabite miško , da boste videli celoten tekst.

Pogoji uporabe on-line produkta

1. Uvodne določbe

Splošni pogoji poslovanja družbe Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. opredeljujejo pogoje uporabe produktov založbe Verlag Dashöfer in veljajo za vse vrste uporabnikov: neregistrirane anonimne uporabnike, brezplačno registrirane uporabnike in za naročniške uporabnike.

Splošni pogoji uporabe so sestavni del vsakega naročila oz. pogodbe na produkte založbe Verlag Dashöfer.

Vse navedene določbe Splošnih pogojev uporabe so splošni pogoji v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo), ki dopolnjujejo naročilo oz. pogodbo in so zavezujoči kot pogodbena določila.

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev uporabe. Le-ti bodo v ažurni obliki objavljeni na spletnih straneh založbe Verlag Dashöfer.

2. Postopek naročanja preko spletne strani

S klikom na gumb »Pošlji naročilo« sistem preveri tehnično pravilnost podatkov. Sistem podatkov vsebinsko ne preverja.

Na spletnih straneh založbe Verlag Dashöfer lahko naročate produkte:

Tiskani produkti:

Kliknite na izbrani produkt, izberite vrsto naročnine in kliknite na polje »Naroči«. Odpre se vam naročilnica in v prazna polja vpišite zahtevane podatke in potrdite naročilo z klikom na »Pošlji naročilo«. O prejetem naročilu boste obveščeni tudi na vaš e-naslov.

On-line produkti:

Registracija je pogoj za pridobitev dostopa do on-line produkta.

Registrirani uporabniki: V sistem se prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom. Registrirani uporabnik ste že v primeru, da ste naročeni na enega od e-časopisov naše založbe (npr. e-časopis Davki in računovodstvo) ali drug on-line produkt, zato se vam ni potrebno ponovno registrirati. Vpišite svoje uporabniško ime in geslo in kliknite »Nadaljuj«. Prikaže se vam naročilnica z izpisanimi vašimi podatki. Potrdite naročilo. O prejetem naročilu boste obveščeni tudi na vaš e-naslov.

Novi uporabniki: Vpišite uporabniško ime in osebno geslo po izbiri. Označite polje »Nisem še registriran uporabnik« in kliknite »Nadaljuj«. Izberite tip registracije med možnostma »Pravna oseba« ali »Fizična oseba« in kliknite »Nadaljuj«. V prazna polja naročilnice vpišite zahtevane podatke. Polja označena z zvezdico so obvezna. Po zaključku registracije bo na vaš e-naslov avtomatično poslano potrditveno sporočilo, kjer bo navedeno tudi vaše uporabniško ime in geslo. Prosimo, da na sporočilo ne odgovarjate. Po končanem postopku registracije ste avtomatično preusmerjeni nazaj na trenutno spletno stran.

On-line portali:

Za naročilo na on-line portal se je potrebno registrirati z uporabniškim imenom in geslom. V sistem se prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom. V primeru, da ste naročeni na enega od e-časopisov naše založbe (npr. e-časopis Davki in računovodstvo) ali drug on-line produkt, ste že registrirani uporabnik, zato se vam ni potrebno ponovno registrirati. V nasprotnem primeru vpišite uporabniško ime in osebno geslo po izbiri. Izberite želeno obdobje naročnine in potrdite. Odpre se vam naročilnica z izpisanimi vašimi podatki. Preverite podatke in kliknite »Naročilo«. Ponovno preverite podatke in s klikom na »Se strinjam«vpotrjujete pogoje uporabe on-line produktov in svoje naročilo. Obvestilo o naročilu prejmete na vaš e-naslov.

Seminarji:

Kliknite na izbrani seminar in nato na gumb »Prijavnica«. Odpre se vam obrazec z naslovom seminarja, kje v prazna polja vpišite zahtevane podatke in potrdite prijavo s klikom na »Pošlji naročilo«. O prejetem naročilu boste obveščeni tudi na vaš e-naslov.

E-časopisi:

Naročilo na elektronski časopis je brezplačno in ni pogojeno z nakupom na katerega izmed produktov založbe. Naročite se lahko preko spletne strani www.dashofer.si in drugih spletnih strani ali preko on line portalov založbe. Preko zavihka, ki Vam ga spletne strani omogočajo, se Vam odpre stran, ki jo izpolnete tako, da kliknete v prazni kvadratek izbranega e-časopisa. Na spodnji strani se Vam odpre vzorec e-časopisa, pod tem vzorcem pa izpolnete obrazec za naročilo. Brezplačni e-časopis Vam bomo poslali na Vaš elektronski naslov.

Navedeni podatki se lahko uporabijo za marketinško raziskavo in sklepanje poslov za obstoječe proizvode oz. storitve ali za druge medije v skupini Verlag Dashöfer in se jih ne posreduje tretjim osebam. Vaše podatke lahko kadarkoli na Vašo zahtevo spremenimo ali izbrišemo. Po zaključku registracije se na Vaš elektronski naslov avtomatično pošlje potrditveno sporočilo, kjer je navedeno tudi Vaše uporabniško ime in geslo. Vsak naročnik kateregakoli e-časopisa je tudi avtomatsko registriran na prejemanje e-časopisa Koledar seminarjev, ki izhaja 1x mesečno in Vas seznanja z organizacijo in izvedbo seminarjev založbe. V primeru akcijske ponudbe lahko Verlag Dashöfer spremeni zasnovo akcije in pravila akcije, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave.

3. Pogoji dobave in plačilni pogoji za tiskane produkte

·         Pogoji dobave in plačilni pogoji za tiskane produkte

Pogoji dobave in plačila za vestnike: Naročnina za vestnik velja za obdobje 6 ali 12 mesecev. Račun za naročnino boste prejeli po pošti skupaj z vestnikom. V času naročnine boste prejeli tudi zgoščenko s pravnimi predpisi in arhivom člankov iz prejšnjih številk. Naročnino na vestnik je mogoče odjaviti samo pisno, najpozneje 6 tednov pred potekom naročnine, v nasprotnem primeru se samodejno podaljša. Priloženo zgoščenko lahko instalirate samo na enem računalniku. Za instalacijo zgoščenke na več računalnikih se morate naročiti na modul 'večih uporabnikov'. V nasprotnem primeru se takšno dejanje smatra kot kršenje licenčnih pravic.

Pogoji dobave in plačila za brošure: Brošuri je priložen račun z valuto 14 dni. Na vašo željo lahko plačate tudi po predračunu ali odkupnini.

·         Pogoji dobave in plačilni pogoji za on-line produkte

Pogoji dobave in plačilni pogoji za on-line priročnike in on-line vestnike:Naročnina za on-line produkt se nanaša na obdobje 6, 12 ali 24 mesecev. Po prejetju vašega naročila vam bomo izstavili račun za obdobje 6, 12 ali 24mesecev, ki vam ga bomo poslali po navadni ali elektronski pošti. Po plačilu pridobite pravico do uporabe za obdobje, ki je navedeno na računu. Založba si pridržuje pravico do izdaje predračuna.

Naročnino za naslednje obdobje lahko odjavite pisno, najpozneje 6 tednov pred potekom 6, 12 ali 24 mesečnega naročniškega obdobja, sicer se bo avtomatsko podaljšala za naslednje 12 mesečno obdobje, če se ne boste odločili drugače. Račun za naslednje obdobje vam bomo poslali 6 tednov pred koncem plačanega naročniškega obdobja.

Naročnina za več uporabnikov je namenjena samo uporabi registriranih uporabnikov in ti ne smejo posredovati podatke za dostop v podatkovno bazo tretjim osebam. V nasprotnem primeru se takšno dejanje smatra kot kršenje licenčnih pravic.

Pogoji dobave in plačilni pogoji za e-gradiva: Na podlagi poslane naročilnice, prejmete potrdilo naročila. Sestavni del naročila je tudi internetni naslov, na katerega vam bomo poslali povezavo do e-gradiva v PDF obliki. S pridobitvijo pravic do dostopa k dokumentu vam bomo izstavili in po navadni ali elektronski pošti poslali račun. Z naročilom e-gradiva potrjujete svoje soglasje z opravljenim poslom in dobavnimi pogoji.

·         Dobavni in plačilni pogoji za seminarje

Po prejeti prijavi na seminar vam bomo po navadni ali elektronski pošti poslali račun z valuto do datuma seminarja, razen v primeru podaljšanega roka plačila (proračunski uporabniki). Plačilo je pogoj za udeležbo, zato na seminar s seboj prinesite potrdilo o plačilu. Če se seminarja ne boste mogli udeležiti, nas o tem pravočasno obvestite oz. najkasneje tri delovne dni pred datumom seminarja. V primeru neudeležbe ali odjave manj kot tri delovne dni pred seminarjem, je potrebno kotizacijo poravnati v celoti oz. že plačane ne vračamo. V zameno za plačilo vam bomo po seminarju po navadni ali elektronski pošti poslali »voucher« v vrednosti kotizacije seminarja, ki se ga niste udeležili. Rok veljavnosti je 6 mesecev. Koristi ga lahko kdorkoli iz podjetja – plačnika kotizacije - in to navede pri prijavi na seminar.

Naročniki naših priročnikov ali vestnikov imajo ob prijavi na seminar popust. Status naročnika preverjamo ročno v postopku izdaje računa, zato je v potrditvenem sporočilu o prijavi vedno navedena redna oz. polna cena seminarja.

Pridružujemo si pravico spremeniti čas ali kraj izvedbe seminarja, kakor tudi pravico, da v primeru nezadostnega števila prijav seminar odpovemo. O vseh spremembah boste prijavljeni pravočasno obveščeni po telefonu ali elektronski pošti.

·         Plačilni pogoji pri plačilu na obroke

Pri obročnem odplačevanju veljajo redne cene produktov. S plačilom prvega obroka naročnik pridobi poln dostop do on-line produkta. Mesečno naročnino plačuje naročnik na podlagi izstavljenega računa za vsak naslednji mesec, v roku, ki je naveden na izstavljenem računu in zapade v plačilo v roku 8 dni od dneva izstavitve.

V primeru, da je del ponudbe tudi darilo, prejme naročnik le to po plačilu prvega obroka. Če naročniško razmerje med založbo Verlag Dashöfer in naročnikom preneha pred potekom minimalnega obdobja veljavnosti naročniškega razmerja (6, 12 ali 24 mesecev), se naročnik zaveže založbi Verlag Dashöfer vrniti vrednost prejete ugodnosti-darila sorazmerno zmanjšano glede na število dni že pretečenega minimalnega obdobja sklenjenega naročniškega razmerja. Vrednost darila, ki ga mora naročnik vrniti, se izračuna tako, da se vrednost prejetega darila deli s številom dni sklenjenega naročniškega razmerja in pomnoži s številom dni, ko bi naročnik še moral biti v naročniškem razmerju. Naročnik je dolžan plačati v roku in na način v skladu z izstavljenim računom založbe Verlag Dashöfer.

·         Pogoji dobave in plačilni pogoji za fizične osebe

Fizične osebe lahko:

  • plačajo produkt na sedežu podjetja založbe, kjer prevzamejo naročeni produkt,
  • plačajo z gotovino po povzetju. Dodatne stroške, ki jih zaračunava dostavljavec naročenega produkta plača naročnik,
  • plačajo po predračunu. Po plačilu predračuna vam pošljemo naročeni priročnik na naslov naveden na naročilnici.

4. Reklamacije

Fizične in pravne osebe imajo pravico, da v roku 14 dni od prevzema produkta v tiskani obliki vrnejo osebno ali po pošti na sedež založbe. Strošek, ki nastane v zvezi z vračilom produkta preko pošte bremeni naročnika produkta. Produkt mora biti vrnjen nepoškodovan. Če je bila aktualizaciji odstranjena zaščitna folija, aktualizacije ni možno vrniti. Za znesek plačanega produkta v katerikoli obliki se naročniku, ki je pravna oseba, denarja ne vrača, ampak se upošteva dobroimetje v obliki dobropisa, ki se lahko koristi za katerikoli drug produkt ali storitev založbe Verlag Dashöfer. Naročnikom, ki so fizične osebe, pa se znesek za plačani produkt vrne v denarju. Prav tako ni mogoče prenaročanje med produkti v trajanju naročniškega razmerja. V primeru reklamacije produkta, ki je rešena v korist naročnika (poškodba produkta, nedelujoč produkt, nepopoln produkt, produkta ni na zalogi ali nima dostopa v dogovorjenem roku), se plačana kupnina v nekaj dneh od prejema vrnjenega produkta nakaže na TRR. Vsi ostali pogoji dobave pod točko 3., 4. in 5. veljajo tudi za fizične osebe.

5. Cene

Cene produktov in storitev založbe Verlag Dashöfer so objavljene na spletnih straneh in veljajo enako za pravne in fizične osebe. Vse cene vsebujejo DDV in cene brez DDV. Veljajo na dan objave na internetni strani oz. kot je določeno ali dogovorjeno s posameznim naročilom. Obračuna se tudi strošek manipulacije in dostave in velja za pravne in fizične osebe.

6. Strošek manipulacije in dostave

Strošek manipulacije in dostave je enoten za območje celotne Slovenije in se razlikuje glede na obliko in težo produktov. Velja za pravne in fizične osebe.

PRODUKTI

Cena brez DDV v EUR

Znesek DDV

Cena z DDV

Tiskani osnovni vestnik

26,40

5,81

32,21

Podaljšanje naročnine

24,40

5,37

29,77

za obdobje enega leta

Tiskani osnovni vestnik Javni sektor

14,40

3,17

17,57

Podaljšanje naročnine za Javni sektor

11,80

2,60

14,40

za obdobje enega leta

Brošure

3,90

0,86

4,76

E-brošure

1,00

0,22

1,22

On-line produkti

2,50

0,55

3,05

 

7. Svetovanje naročnikom in uporabnikom

Na vsa vprašanja, ki so povezana s sistemom pošiljanja naših produktov in njihovega plačila, ter vsebinsko in tehnično pomoč, vam je na voljo Oddelek kupcev od ponedeljka do petka med 8.00 in 17.00 uro preko pošte, elektronske pošte, telefona in telefaksa, kjer vam bodo svetovali v najkrajšem možnem času.

·         Servis Vprašanja-odgovori

Naročniki, ki imajo sklenjeno letno naročnino na tiskane ali on-line produkte, lahko pisno zastavijo vprašanja, na katera bodo brezplačno v pisni obliki odgovorili izbrani strokovnjaki v avtorskem kolektivu. Število pripadajočih brezplačnih odgovorov na vprašanja je navedeno v spodnji tabeli. Posamezni odgovor na vprašanje bodo naročniki prejeli po elektronski pošti, najkasneje v roku enega meseca.

Naročniki on-line produktov vprašanje zastavijo prek spletne strani produkta, in sicer tako, da po vpisu uporabniškega imena in gesla v uporabniškem računu izberejo rubriko »Moje vprašanje« in v za to namenjen prostor napišejo svoje vprašanje.

Produkt

Število brezplačnih strokovnih odgovorov na vprašanje v obdobju 12-mesečne naročnine

Tiskani ali on-line vestnik (14-dnevnik, mesečnik)

1

On-line priročnik s posodobitvami

2

Portal

Odvisno od naročniškega paketa. Na spletni strani vsakega portala v rubriki Naročilnica je natančno navedeno, koliko odgovorov na vprašanja pripada posameznemu naročniškemu paketu.

Ko naročnik preseže zgoraj navedeno kvoto brezplačnih odgovorov na vprašanja, se vsak naslednji odgovor obračuna po individualnem dogovoru.

8. Politika zasebnosti

Osebni podatki so informacije, ki jih uporabnik posreduje ob brezplačni registraciji in ob sklenitvi naročništva. Uporabniki imajo na spletnih straneh pravico do vpogleda, dopolnitve in popravka svojih podatkov.

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. se obvezuje, da bo vse osebne podatke, ki so jih registrirani in naročniški uporabniki posredovali družbi, varovala kot poslovno skrivnost in uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo pravnega reda Republike Slovenije in EU.

Uporabnik se strinja, da družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. lahko:

  • firmo in naslov naročniškega uporabnika objavi v seznamu svojih referenc,
  • firmo, naslov in elektronski naslov naročniškega uporabnika in brezplačno registriranega uporabnika uporabi pri izdelavi seznamov za pošiljanje komercialnih in ostalih sporočil v pisni in/ali v elektronski obliki,
  • uporabijo za marketinško raziskavo in sklepanje poslov za obstoječe proizvode, oz. storitve ali za druge medije v skupini Verlag Dashöfer in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.

Vaše podatke lahko kadarkoli na vašo zahtevo spremenimo ali blokiramo za pošiljanje reklamnih sporočil

Naročilnice in računi naročenih produktov so shranjeni na sedežu podjetja v prostorih založbe Verlag Dashöfer na Dunajski cesti 21, Ljubljana, in so naročnikom dostopni na vpogled v delovnem času založbe. Vsi posredovani osebni podatki naročnikov, bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99, 57/01, 59/01 - popr., 73/04 - ZUP-C in 86/04 - ZVOP-1) . Naročniki lahko svoje naročilo dopolnijo, popravijo ali stornirajo preko e-naslova info@dashofer.si ali to sporočijo na Oddelek kupcev na tel.: 01/4345 590. Vse naše produkte se lahko osebno ogleda in kupi na naslovu založbe.

On-line storitve družbe Verlag Dashöfer uporabljajo piškotke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

9. Avtorske pravice

Vse pravice, predvsem avtorske pravice, licenčne pravice in pravice industrijske lastnine so izključna last Dashöfer Holding, Ltd oz. Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. ter so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Vse pravice so pridržane, predvsem pravica do razmnoževanja, distribucije in prevoda. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedana reprodukcija v kakršnikoli obliki (tisk, fotokopiranje, elektronske ali druge reprodukcijske oblike) in tudi shranjevanje, predelava ali širjenje z uporabo elektronskih off-line sistemov.

10. Končna določila

Naročnik oz. uporabnik produktov založbe Verlag Dashöfer ob naročilu potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in se z njimi strinja. V zvezi z morebitnimi spori se obe strani zavzemata za sporazumno reševanje, v nasprotnem primeru je pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 1.1.2015

Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.