Najbolj brano
 
Postavka Znesek
Regres za prehrano za javne uslužbence od 1. 6. 2021
4,30  EUR
Nadomestilo za ločeno življenje 140,54 EUR
Regres za letni dopust za leto 2021  1.050,00 EUR
Jubilejna nagrada (delovna doba v javnem sektorju)   
za 10 let delovne dob 288,76 EUR
za 20 let delovne dobe 433,13 EUR
za 30 let delovne dobe 577,51 EUR
za 40 let delovne dobe 577,51 EUR
Solidarnostna pomoč (ob izpolnitvi pogojev) od 1. 6. 2021 577,51 EUR
Nagrada za obvezno opravljanje prakse od 1. 6. 2021  
Mesečna nagrada za obvezno opravljanje prakse za celotno mesečno obveznost za dijake 86,00 EUR
Mesečna nagrada za obvezno opravljanje prakse za celotno mesečno obveznost za študente 172,00 EUR

*Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vloži sindikat, na predlog člana ( Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013).

** Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč. Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata iz prejšnjega stavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 140 (130) odstotkov minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo. Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega stavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog. ( Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013 ter Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji Uradni list 88/2021 z dne 3. 6. 2021).

Podrobneje o pogojih glede kriterija preseganja višine 140 oziroma 130 odstotkov minimalne plače tukaj.

S tem je povezana sodba. O sodbi tukaj.

Glejte tudi: