Najbolj brano
 

Višina dnevnic po Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

Natisni Natisni
Pošlji po elektronski pošti Pošlji po elektronski pošti

Praktične informacije - Povračila stroškov - Dnevnice

16.6.2021, Vir: Verlag Dashöfer


Tabela: Dnevnice za Slovenijo po davčni Uredbi

Država Valuta Nad 12 ur Nad 12 ur, vključen zajtrk 8-12 ur 8-12 ur, vključen zajtrk 6-8 ur
Slovenija 21,39 19,25 10,68 9,08 7,45

Tabela: Dnevnce za Slovenijo od 1. 6. 2021 po Dogovoru o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021, Uradni list 88/2021 z dne 3. 6. 2021. (opomba 1)

6-8 ur 8-12 ur Nad 12 ur
5,16 evra 10,68 evra 21,39 evra
  • Terenski dodatek od 1. 6. 2021: 4,49 evra

Tabela: Višina dnevnic po Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19), stroški, ki so nastali na službenem potovanju v tujino od 1. 1. 2021

DRŽAVA/MESTO ZNESEK DNEVNICE

v ameriških dolarjih ($) ali eurih (€)

Albanija

40 €

 Andora

40 €

 Armenija

40 €

 Avstralija

60 $

Avstrija

55 €

 Azerbajdžan

40 €

 Belgija

63 €

 Belorusija

40 €

 Bolgarija

40 €

 Bosna in Hercegovina

40 €

 Ciper

40 €

 Češka

40 €

 Črna gora

40 €

 Danska

55 €

 Estonija

40 €

 Finska

55 €

 Francija

55 €

 Grčija

40 €

 Gruzija

40 €

 Hrvaška

40 €

 Irska

55 €

 Islandija

55 €

 Italija

55 €

 Japonska

100 $

Kanada

60 $

 Kitajska

44 $

 Kosovo

40 €

 Latvija

40 €

 Lihtenštajn

55 €

 Litva

40 €

 Luksemburg

55 €

 Madžarska

40 €

 Malta

40 €

 Moldavija

40 €

 Monako

55 €

 Nemčija

55 €

 Nizozemska

55 €

 Norveška

55 €

 Nova Zelandija

60 $

 Poljska

40 €

 Portugalska

55 €

 Romunija

40 €

 Rusija

40 €

 San Marino

40 €

 Severna Makedonija

40 €

 Slovaška

40 €

 Srbija

40 €

 Španija

55 €

 Švedska

55 €

 Švica

55 €

 Turčija

40 €

 Ukrajina

40 €

 Vatikan

55 €

 Združene države Amerike

60 $

 Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

55 €

 Druge države

50 $

 Hongkong

70 $

 Moskva

80 €

 Peking

90 $

 Sankt Petersburg

80 €

 Šanghaj

90 $

Tabela: Dnevnice za službeno potovanje v tujino od 1. 1. 2021 glede na število obrokov (opomba 2)

Službeno potovanje v tujino traja

Dnevnica

Število obrokov, ki pripada

Zajtrk, odšteje se

Kosila, odšteje se

Večerja, odšteje se

14 do 24 ur

Cela

Trije

- 10 %

- 35 %

- 35%

8 do 14 ur (opomba 2)

75 %

Dva

- 15 %

- 40 %

- 40 %

6 do 8 ur (opomba 2)

25 %

En

 

 

 

Če je zagotovljena brezplačna prehrana, se za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20 % pripadajoče dnevnice.

  • Opomba 1: Za potovanje v državi nad 12 ur se dnevnica za zajtrk zmanjša za 20%, za kosilo ali večerjo pa za 40% za vsak obrok. Ta ureditev ostaja tudi po uveljavitvi Dogovora nespremenjena in jo vsebuje Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list 88/2021 z dne 3. 6. 2021. Več informacij tukaj.

    Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je 20.6.2016 sprejela razlago, in jo dopolnila 7.7.2017, da se: »Dnevnica za službeno potovanje v državi se določi za vsak dan službene odsotnosti, v katerem je javni uslužbenec odsoten več kot 12 ur, pri čemer se dan razume kot čas med 00.00 in 24.00. Ne glede na prejšnji odstavek javnemu uslužbencu pripada dnevnica tudi, kadar se službeno potovanje začne v prvem dnevu in se brez prekinitve konča v naslednjem dnevu ter traja skupaj več kot 12 ur, vendar v nobenem od obeh dni ne traja več kot 12 ur.« Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list 88/2021 z dne 3. 6. 2021 vsebuje določbo v 3. odstavku 8. člena: "Dnevnica za službeno potovanje v državi nad 12 ur se določi za vsak dan službene odsotnosti, v katerem je javni uslužbenec odsoten več kot 12 ur, pri čemer se dan razume kot čas med 00.00 in 24.00. Ne glede na prejšnji stavek javnemu uslužbencu pripada dnevnica tudi, kadar se službeno potovanje začne v prvem dnevu in se brez prekinitve konča v naslednjem dnevu ter traja skupaj več kot 12 ur, vendar v nobenem od obeh dni ne traja več kot 12 ur." Več informacij tukaj.

  • Opomba 2: Za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti in za del gospodarstva, ki se v svojih aktih sklicuje na Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, se za službeno potovanje po njej če potovanje traja 10 ur ali manj, dnevnica ne obračuna.