Najbolj brano
 
Od Prevoz na službenem potovanju Prevoz na delo in z dela
1.1.2010 0,37 EUR 0,18 EUR

Vir: Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, UL RS, št. 140/2006, spremembe: UL RS, št. 76/2008; UL RS, št. 63/2017; UL RS, št. 71/2018